Návrhová tvorba: Katalog – Noc divadel

Zadání: Vytvořte návrh katalogu festivalu Noc divadel. Rozsah realizace: 1) vlastní logo + logomanual 2) brožura vlastního formátu Katalog Katalog: 1) rozsahu cca 10 listů včetně přebalu 2) bude obsahovat veškeré náležitosti viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha kapitola Popis knihy 3) součástí katalogu bude obsah (vyplníte fiktivními údaji) 4) představení festivalu rozsahu jedné až dvou stran 5) katalog bude obsahovat…

NT: Obalový design – Logo a obal výrobku

Gabriela Pospíšilová, Univerzální kornout na sladkosti – logotyp výrobku – využití vizuálních efektů – vlastní návrh potisku a obalu Varianty zadání (vyberte si jedno) – Obal – Obal na sladkosti – Obal na výtvarné potřeby – Obal na čaj nebo kávu – Instalační systém výstavy obalového designu Příklady http://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-mlady-obal-2009.html http://www.designportal.cz/akce-vystavy/mlady-obal-2010-vitezove.html http://www.designmagazin.cz/udalosti/33086-soutez-mlady-obal-2012-vyhrala-kapsicka-a-spulka.html Realizace – pro samotný…

Zadání pro vyzkoušení si hladké sazby v časopisu či novinách

Zdrojové soubory Upravte přiložený text tak, aby byl hoden otisknutí v časopise. Zarovnání do bloku, zvýraznit nadpisy, podnadpisy a důležité prvky textu. Latinské názvy zvýraznit normální kurzívou. Samozřejmostí jsou veškeré korektury textu bez úprav vět a obsahu textu a bez přesouvání celků (viz.článek Stručná pravidla hladké sazby). Odstavce doporučuji oddělit prázdným řádkem. První větu „Převzato…

Soutěž MIGRANTI V EVROPĚ

Čtyři vítězné školy – jedna za každou kategorii a jedna za cenu veřejnosti – získají cenu ve výši 10 000 eur. Tři zástupci ze školy, která zaslala některé ze třiceti děl finalistů, budou pozváni na dvoudenní pobyt do Bruselu na slavnostní předávání cen. Náklady na cestu a ubytování bude hradit Evropská komise. Více zde

Jak na portfolio

Instrukce k tvorbě portfolia v Indesignu: Nastavte si přednastavení dokumentu – Portfolio Na tomto přednastavení založte nový dokument Používejte odstavcové styly pro nadpisy, popisky, vysvětlivky a jiné textové útvary se kterými budete pracovat. Na jednotlivé stránky Vašeho portfolia používejte různé vzorové stránky Každý prvek stránek mějte vhodně a přesně zarovnaný = využívejte pravítka, vodítka, automatická vodítka,…

Písmová kompozice

Grafická kompozice ve které je grafické sdělení tvořeno kompozicí (seskládáním) jednoho a více liter. Nastudujte si významnou osobnost typografie a designu 20.stol Wima Crouwela alias Mr. Gridnika a dělejte si prosím ruční skyci pro písmovou kompozici, kterou budeme realizovat při hodině typografie. Zde příklady:

Prezentace London Journey

Dobrý den, na grafiku si máte připravit ve dvojici pětiminutovou prezentaci návrhu či návrhů pro Váš A1 plakát či brožuru. Je na vás jak si budete podávat slovo. Role už máte rozhozené. Chci aby jste pro prezentaci sdělení, cílové skupiny, nálady, stylu užili ilustrační prvky – tedy vlastní skicy, vlastní fotky, cizí skicy, cizí fotky,…