66 OTÁZEK, KTERÉ SI MUSÍ POLOŽIT ZADAVATEL I TVŮRCE LOGA

  Tento článek přináší soubor otázek, které by si při tvorbě a výběru značky měli položit její tvůrce i zadavatel. Není podobný symbol již někde používán? Pokud je používán, používá ho konkurence ve stejném tržním segmentu? Může něco (zákon, registrace apod.) zabránit tomu, abychom podobný symbol použili i my? Není příliš komplikované značku rozpoznat? Nesplývá značka s jinými značkami používanými…

Soutěž MIGRANTI V EVROPĚ

Čtyři vítězné školy – jedna za každou kategorii a jedna za cenu veřejnosti – získají cenu ve výši 10 000 eur. Tři zástupci ze školy, která zaslala některé ze třiceti děl finalistů, budou pozváni na dvoudenní pobyt do Bruselu na slavnostní předávání cen. Náklady na cestu a ubytování bude hradit Evropská komise. Více zde