Typografie, knihovna: Ondřej Šmerda, Vývoj latinkového písma

VÝVOJ_LATINKOVÉHO_PÍSMA_Ondřej_Šmerda Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy tiskového písma. Můžeme říci, že vznik a vývoj písma sleduje věrně vývoj lidské civilizace jako takové. Existence písma byla vždy první podmínkou a zároveň průvodním jevem vzniku kultury a vzdělanosti. Je zákonité, že pokud se nám dochovaly historické památky dávných civilizací, velmi často v nich můžeme…

Knihovna: Knihy k zapůjčení

Uvedené tituly si můžete, po emailové rezervaci na viktak.viktak[at]gmail.com zapůjčit vždy v pondělí a pátek u mne. Dopolední hodiny v dílnách v odpolední na Stržišti. Knihy se půjčují vždy na týden. V případě, že nebudete moci knihu do dohodnutého termínu vrátit, tento fakt ústně či emailově vždy včas nahlásíte a domluví se termín nový. Za…